VLAANDEREN

Vlaams Gewest - Vlaamse Gemeeenschap - Vlaamse Overheid

West-Vlaanderen,Oost-Vlaanderen,Limburg,Antwerpen,Brussel,Vlaams-Brabant

INLEIDING

Over de verschillende betekenissen van 'Vlaanderen'.

1. EEN GOUW AAN DE KUST BIJ BRUGGE

In de vroege middeleeuwen bestond er een kleine 'gouw' Vlaanderen aan de kust in de omgeving van Brugge. Andere gouwen in onze gewesten waren bijvoorbeeld die van het Waasland of ook de grote gouw Brabant tussen Schelde,Rupel, Dijle en Hene.

2. HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN

De Franse graven van Vlaanderen gebruikten later de naam Vlaanderen voor al hun gebieden. Zo verspreidde de benaming Vlaanderen zich tot diep in Noord-Frankrijk en zelfs tot over de Schelde in Lotharingen : de graven legden in de 11e eeuw beslag op een deel van de gouw Brabant ( het latere Land van Aalst.

3. VLAANDEREN IN DE NEDERLANDEN

Samen met het hertogdom Brabant was het graafschap Vlaanderen een van de belangrijkste gewesten in de Nederlanden. In de 15e, 16e en 17e eeuw benoemde men in Romaanssprekende landen ( Frankrijk, Italie, Spanje ) de Zuidelijke of de gehele Nederlanden naarVlaanderen. In de Nederlanden zelf of in Duitsland of Engeland kende men wel het verschil tussen de aparte vorstendommen in de Nederlanden. Tenslotte lag het graafschap Vlaanderen ten westen van de Schelde tot in het midden van de 16e eeuw in Frankrijk en niet in Duitsland, zoals het Land van Aalst of het hertogdom Brabant.

4. VLAAMS, BRABANTS, NEDERDUITS EN NEDERLANDS

In de 18e en 19e eeuw werd onze taal meestal Nederduits genoemd, Nederlands was eerder een geografische aanduiding, bijv. voor 'betreffende de Zuidelijke Nederlanden' bijv. in tegenstelling toT 'Hollands' uit de Verenigde Provincies. Deze betekenis van het adjectief Nederlands werd in het Frans weergegeven met 'belgique'. 'Vlaams' had tot het einde van de 19e eeuw en zelfs tot in het midden van de 20e eeuw te maken met West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen : het graafschap Vlaanderen. Brabants verwees naar Antwerpen en Zuid-brabant : het hertogdom Brabant.

5. VLAAMS, VLAMING EN VLAAMS OVER SCHELDE EN DENDER ?

Na de Belgische Omwenteling werd het Nederlands als de taal van de vijand beschouwd. Er ontwikkelde zich een beweging tot herstel van het Nederlands in Belgie. In deze periode van literaire romantiek schreef de bekende Antwerpse auteur zijn beroemde historische roman over de oorlog van het graafschap Vlaanderen tegen de opdringerige koning van Frankrijk. Naar de tekst van een Duits romantisch lied werd ook het bekende lied van de leeuw uit het graafschap Vlaanderen geschreven en verspreid. Het is een lang verhaal, maar door toedoen van die hele beweging werden Vlaams, Vlaming en Vlaanderen langzamerhand ook op de gebieden van het hertogdom Limburg ( provincie Brabant en provincie Limburg ), evenals op de oostelijke provincie Limburg betrokken.

6. BELGISCH, NEDERLANDS, VLAAMS, BRABANTS, LIMBURGS

Ondanks alle onheilsvoorspellingen lijkt het koninkrijk Belgie een bloeiend lid van de Europese Unie te blijven. De omvorming van Belgie tot een soort federaal land met gemeeenschappen en gewesten is vrij recent. Het Waalse gewest noemt zich 'Wallonie', hoewel dta niet in de grondwet van Belgie staat. Het Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap noemen zich 'Vlaanderen', hoewel de Belgische constitutie het anders vermeldt. Het graafschap Vlaanderen en het Hertogdom Brabant zijn beide ongeveer duizend jaar oud, wat van de Nederlanden, Belgie of 'Vlaanderen' of 'Wallonie' zoals de Waalse en de Vlaamse overheid dat zien niet gezegd kan worden. BESLUIT

Het Graafschap Vlaanderen en het Hertogdom Brabant hebben een euwenoude traditie, 'Vlaanderen' en 'Wallonie' als gewesten kunnen amper naar een paar decennia verwijzen. West- en Oost-Vlaanderen zijn echt Vlaams, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel zijn Brabants, Limburg is Limburgs.

LINKS

VLAANDEREN-BRABANT-LIMBURG

BRABANT-LIMBURG-VLAANDEREN

http://vlaanderen.mypressonline.com/

http://vlaanderen.jouwweb.nl/

NOORD-BELGIE

http://noord-belgie.mypressonline.com

BELGIE

http://belgi.freefronthost.com/belgie_belgique_belgien.html

B

INFO

Info

In de plaats VLAANDEREN, Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Overheid :

VLAANDEREN - BRABANT -LIMBURG : EEN GEWEST IN NOORD-BELGIE

Brabants - Limburgs - Vlaamse Gemeenschap : een gemeenschap in Belgie

Vlaams - Limburgs - BRABANTSE Gemeenschap